Cây Thuỷ Sinh

Thái Hoà Aquarium chuyên cung cấp các loại cây thủy sinh, cây trồng trong bể thủy sinh, các loại cây tiền cảnh như cỏ thìa, trân châu nhật, trân châu cuba, các loại cây trung cảnh như cỏ nhật, huyết tâm lan, tiêu tảo, các loại cây hậu cảnh như thanh điệp, hồng liễu, hồ liễu, thủy cúc

Back to top button