Cây Thuỷ Sinh

Cây Dương Xỉ Java – Java Fern- Microsorum pteropus

Người chơi Thủy Sinh Việt Nam vốn không lạ lẫm gì với cây Dương Xỉ Java. Hầu hết các cửa hàng cá cảnh, thủy sinh đều bán loại cây Dương Xỉ này. Dễ trồng, giá rẻ, đẹp là những ưu điểm của loài cây Dương Xỉ này.

  • Mức độ chăm sóc: Dễ dàng
  • Ánh sáng: Thấp đến Trung Bình
  • Vị Trí: Tầng trung
  • Điều kiện nước: 68 – 82 º F, KH 3-8, pH 6,0 – 7,5
  • Sinh Trưởng: Thân dễ
  • Kích thước: 20cm
  • Màu sắc: Xanh
  • Bổ sung: Phân nước
  • Xuất xứ: Trang trại của Mỹ
  • Họ: Polypodiaceae

Cây Dương Xỉ Java là một trong những nhân tố ấn tượng trong một bể cá hoặc bể thủy sinh. Lá của chúng có thể phát triển tới độ dài 20cm, theo thân rễ của chúng. Cây Dương Xỉ Java rất dễ chơi, chúng không chỉ trong các bể nuôi cá cảnh thông thường, trong bể thủy sinh, thậm chí còn được chơi trong bể cá ali và các loài cá lớn khác ở Nam Mỹ.

Hình ảnh cây Dương Xỉ Java
Dương Xỉ Java vô cùng phổ biến trên thị trường

Cây Dương Xỉ Java cần một nguồn sáng vừa phải, cung cấp cho chúng ít nhất 2w/1gallon nước với quang phổ từ 5000 tới 7000 K, với một phần hoặc ngập nước hoàn toàn.

Cây Dương Xỉ Java sẽ phát triển trong một bể cá hơi kiềm với dKH 3-8, pH 6,0 – 7,5. Chúng phát triển nhanh chóng từ dễ và vị trí ngẫu nhiên trên lá. Chúng có thể được trồng đơn lẻ hoặc theo nhóm trong bể cá.

Back to top button