Cá Cảnh Nước MặnKIẾN THỨC

Danh sách các loại cá cảnh biển – phần II

Cá cảnh Thái Hòa tiếp tục cập nhật danh sách các loại cá cảnh biển phổ biến để những người mới chơi có thể phân biệt và nhận biết tên và hình dáng các loại cá, phần nào giúp người chơi có thể tiếp cận thú chơi đầy đam mê và cần có sự tìm tòi khám phá này.

Hình ảnh Cá Bác Sĩ
Cá Bác Sĩ

Hình ảnh Cá Bác Sĩ Thái Lan
Cá Bác Sĩ Thái Lan

Hình ảnh Cá Bắp Nẻ Xám
Cá Bắp Nẻ Xám

Hình ảnh Cá Bắp Nẻ Xanh
Cá Bắp Nẻ Xanh

Hình ảnh Cá Bò Bông Bi
Cá Bò Bông Bi

Hình ảnh Cá Bò Gấm
Cá Bò Gấm

Hình ảnh Cá Bò Hòm
Cá Bò Hòm

Hình ảnh Cá Bống Cờ Lửa
Cá Bống Cờ Lửa

Hình ảnh Cá Bống Máy Bay
Cá Bống Máy Bay

Hình ảnh Cá Bống Sọc
Cá Bống Sọc

Hình ảnh Cá Bống Sọc Đen
Cá Bống Sọc Đen

Hình ảnh Cá Bống Sọc Mỏ Vàng
Cá Bống Sọc Mỏ Vàng

Hình ảnh Cá Bống Trắng
Cá Bống Trắng

Hình ảnh Cá Bò Picasso
Cá Bò Picasso

Hình ảnh Cá Bò Sao
Cá Bò Sao

Hình ảnh Cá Bò Sừng Đuôi Dài
Cá Bò Sừng Đuôi Dài

Hình ảnh Cá Bò Sừng Đuôi Đỏ
Cá Bò Sừng Đuôi Đỏ

Hình ảnh Cá Bò Vằn Gai
Cá Bò Vằn Gai

Hình ảnh Cá Kẽm Bông
Cá Kẽm Bông

Hình ảnh Cá Kẽm Sọc Vàng
Cá Kẽm Sọc Vàng

Hình ảnh Cá Khoang Cổ Cam
Cá Khoang Cổ Cam

Hình ảnh Cá Khoang Cổ Đen
Cá Khoang Cổ Đen

Hình ảnh Cá Khoang Cổ Đỏ
Cá Khoang Cổ Đỏ

Hình ảnh Cá Khoang Cổ Hề
Cá Khoang Cổ Hề

Hình ảnh Cá Khoang Cổ Hồng
Cá Khoang Cổ Hồng

Hình ảnh Cá Khoang Cổ Vàng
Cá Khoang Cổ Vàng

Hình ảnh Cá Nóc Chuột
Cá Nóc Chuột

Hình ảnh Cá Lưỡi Dao
Cá Lưỡi Dao

Hình ảnh Cá Mó Hai Chấm
Cá Mó Hai Chấm

Hình ảnh Cá Mó Biệt Kích
Cá Mó Biệt Kích

Hình ảnh Cá Mó Lân
Cá Mó Lân

Hình ảnh Cá Mó Mèo
Cá Mó Mèo

Hình ảnh Cá Mó Sọc
Cá Mó Sọc

Hình ảnh Cá Mó Vàng
Cá Mó Vàng

Hình ảnh Cá Mó Xanh Đuôi Vàng
Cá Mó Xanh Đuôi Vàng

Hình ảnh đàn Cá Ngát
Cá Ngát

Hình ảnh Cá Phèn Hai Màu
Cá Phèn Hai Màu

Hình ảnh Cá Phèn Vàng
Cá Phèn Vàng

Hình ảnh Cá Rubi Sọc
Cá Rubi Sọc

Hình ảnh Cá Rubi Vàng
Cá Rubi Vàng

Hình ảnh Cá Sơn Găng
Cá Sơn Găng

Hình ảnh Cá Sơn Mắt Xanh
Cá Sơn Mắt Xanh

Hình ảnh Cá Thia Cờ
Cá Thia Cờ

Hình ảnh Cá Thia Hồng
Cá Thia Hồng

Hình ảnh Cá Thồi Lồi Bông
Cá Thồi Lồi Bông

Hình ảnh Cá Thồi Lồi Cam
Cá Thồi Lồi Cam

Hình ảnh Cá Thồi Lồi Đuôi Én
Cá Thồi Lồi Đuôi Én

Hình ảnh Cá Thồi Lồi Xám
Cá Thồi Lồi Xám

Hình ảnh Cá Tu Hú Khoang
Cá Tu Hú Khoang

Các bạn có thể theo dõi danh sách cá cảnh biển các loại phần IPhần III
Nếu bạn đang tìm mua cá cảnh, hãy tham khảo: Danh sách các loại cá cảnh đang có tại cửa hàng Cá cảnh Thái Hoà

Back to top button