Bể Thuỷ Sinh

Một số bố cục bể thủy sinh với rêu đẹp

Cá cảnh Thái Hòa 531 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội xin chia sẻ với quý người chơi, những người có cùng niềm đam mê thủy sinh cháy bỏng một số bể thủy sinh sử dụng Rêu đẹp mà chúng tôi sưu tập được. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích một chút cho quý người chơi trong việc setup bể thủy sinh.

Không chỉ với những bể thủy sinh nhỏ, bể nuôi tép, mà các bể thủy sinh có kích thước lớn cũng thường sử dụng Rêu để tạo sự mềm mại và tự nhiên cho những cành gỗ lũa, những hòn đá. Giúp cho những ngọn núi, những rừng cây, những con suối trong bể trông như thật.

Một số mẫu bể thuỷ sinh với rêu siêu đẹp

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 1

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 2

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 3

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 4

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 5

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 6

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 7

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 8

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 9

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 10

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 11

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 12

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 13

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 14

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 15

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 16

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 17

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 18

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 19

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 20

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 21

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 22

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 23

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 24

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 25

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 26

Hình ảnh bể thủy sinh sử dụng rêu
Bố cục bể thủy sinh sử dụng rêu 27

Quý người chơi có thể tham khảo kiến thức và kỹ thuật với rêu, đá và gỗ lũa tại đây. Hoặc các bố cục bể thủy sinh Iwagumi tại đây

Back to top button